ENTREEPAGINA

DE BARNEVELDSE FAMILIE RUTGERS

De oorsprong van de Barneveldse familie Rutgers ligt in Südlohn, een klein katholiek kerkdorp, vlakbij Winterswijk, net over de Nederlands-Duitse grens. Johannes Joseph Röttger(s) (1780-1854), de vierde uit een gezin van zes, zag er geen toekomst. Misoogsten en roofpartijen hadden de streek geteisterd, precies in de jaren van Johannes Josephs jeugd. Meer dan een schraal daglonersbestaan zat er voor hem niet in. Reden waarom hij zijn heil elders zocht. Temeer nu ook dienstplicht voor vreemde heersers dreigde.

deel 1: herkomst en wedervaren (70 afb.)
 
deel 2: the making of rutgers (voetnoten)

“De Barneveldse familie Rutgers” beschrijft het wel en wee van de Rutgers tussen ruwweg 1780 en 1940. Beginnend in het Münsterlandse Südlohn verplaatst het verhaal zich, vanaf het moment - begin 1809 - dat Johannes Joseph Röttger(s) (Rutgers) zich er vestigt, naar Barneveld. Wanneer dan - in 1938 - Barneveld geen Rutgers meer onder haar inwoners telt, sluit de auteur zijn verhaal af. De Rutgersgeschiedenis is niet alleen een boeiend familieverhaal, tegelijk biedt het een doorkijkje in de leefwereld van een kleine groep RK-middenstanders binnen een verrassend gastvrij en tolerant Barneveld. “De Barneveldse familie Rutgers” - mei 2012 digitaal uitgegeven - werd geschreven door Anthony Draaisma (Ton) , van moederszijde aan de Rutgers verwant. Voor ander werk van de auteur zie www.yoga-intervision.com.

printversie

Voor een printversie wende men zich tot een copyrette. Vragen om een uitdraai van bovenstaande pdf-documenten (deel 1 en deel 2) volstaat.

achtergrond

Voor meer over Johannes Josephs vertrek en zijn integratie in Barneveld, zie ook “Meest Vreemdelingen uit Münsterland” van de hand van G. Crebolder en A. Draaisma.